Hledat English (United States)  Italiano (Italia) Deutsch (Deutschland)  Español (España) Čeština (Česká Republika)
4. prosince 2021 ..:: Home Page ::.. Zaregistrovat se  Přihlásit se
 Prohlášení o soukromí

R:. L:. Federico Torre N. 1287 se zavazuje chránit Vaše soukromí a vyvíjet technologie, které vám umožní nejlepší a nejbezpečnější online provoz. Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné pro web R:. L:. Federico Torre N. 1287 a určuje, jaká osobní data jsou shromažďována a jak je s nimi nakládáno. Užíváním webu R:. L:. Federico Torre N. 1287 souhlasíte s postupy popsanými v tomto prohlášení.

Shromažďování osobních dat

R:. L:. Federico Torre N. 1287 shromažďuje osobní data, která mohou být použita k vaší identifikaci, jako je vaše e-mailová adresa, jméno, adresa domů nebo do zaměstnání a telefon. R:. L:. Federico Torre N. 1287 také shromažďuje anonymní demografické informace, které nejsou jedinečné, jako vaše PSČ, věk, pohlaví, preference, zájmy a záliby.

Také se zde na R:. L:. Federico Torre N. 1287 automaticky shromažďují informace o hardware a software vašeho počítače. Tyto informace mohou zahrnovat: IP adresu, typ browseru, doménová jména, časy přístupů a adresy referujících webů. Tyto informace jsou R:. L:. Federico Torre N. 1287 využívány pro poskytování služeb, k udržování jejich kvality a k vytváření obecných statistik o využívání webu R:. L:. Federico Torre N. 1287.

Prosím, mějte na paměti, že pokud přímo prozradíte vaše osobní data na veřejných fórech webu R:. L:. Federico Torre N. 1287, mohou být využívána a shromažďována ostatními uživateli. Poznámka: R:. L:. Federico Torre N. 1287 nezkoumá obsah žádné z vašich privátních online komunikací.

R:. L:. Federico Torre N. 1287 doporučuje přečíst prohlášení o ochraně osobních údajů webů, na něž chcete umístit odkazy na R:. L:. Federico Torre N. 1287. To slouží k tomu, abyste porozuměli, jak tyto weby shromažďují a používají vaše osobní data a s kým je sdílí. R:. L:. Federico Torre N. 1287 nezodpovídá za zásady ochrany osobních údajů nebo další obsah mimo R:. L:. Federico Torre N. 1287 a rodinu webů R:. L:. Federico Torre N. 1287.

Použití osobních informací

R:. L:. Federico Torre N. 1287 shromažďuje a používá vaše osobní informace k provozu webu R:. L:. Federico Torre N. 1287 a k poskytování služeb, o které jste požádali. R:. L:. Federico Torre N. 1287 také používá vaše identifikační údaje k zasílání informací o produktech nebo službách dostupných z R:. L:. Federico Torre N. 1287 a jeho přidružených částí. R:. L:. Federico Torre N. 1287 vás také může kontaktovat v rámci výzkumů Vašich názorů na aktuálně poskytované služby a potenciálních nabídek služeb dalších. R:. L:. Federico Torre N. 1287 neposkytuje, neprodává ani nepronajímá zákaznická data třetím stranám. R:. L:. Federico Torre N. 1287 Vás může čas od času kontaktovat v zastoupení externích obchodních partnerů v souvislosti s jednotlivými nabídkami, které by Vás mohly zajímat. V těchto případech však nejsou Vaše jedinečné osobní údaje (e-mail, jméno, adresa, telefonní číslo) poskytovány třetím stranám. Navíc R:. L:. Federico Torre N. 1287 může sdílet data s důvěryhodnými partnery, což nám pomáhá provádět statistické analýzy, posílat vám e-maily nebo dopisy, poskytovat zákaznickou podporu nebo zajišťovat dodávky. Všechny tyto třetí strany mají zakázáno používat vaše osobní data k jiným účelům, než poskytnutí objednaných služeb R:. L:. Federico Torre N. 1287 a musí zachovat důvěrnost vašich informací.

R:. L:. Federico Torre N. 1287 nevyužívá nebo neprozrazuje citlivé osobní informace jako je rasa, náboženství nebo politická orientace bez vašeho explicitního souhlasu.

R:. L:. Federico Torre N. 1287 udržuje informace o stránkách, které uživatelé navštíví v rámci portálu R:. L:. Federico Torre N. 1287 za účelem zjištění, jaké služby R:. L:. Federico Torre N. 1287 jsou nejoblíbenější. Tato data jsou využívána k doručování personalizovaného obsahu a inzerce návštěvníkům R:. L:. Federico Torre N. 1287, jejichž chování naznačuje, že se zajímají o určitou oblast.

Web R:. L:. Federico Torre N. 1287 prozradí Vaše osobní informace bez předchozího upozornění pouze v případě, že je o to požádán institucí, která k tomu má zákonné oprávnění anebo v dobré víře, že je tato akce nezbytná k: (a) podřízení se právním normám nebo vyhovění legálnosti postupů sloužící R:. L:. Federico Torre N. 1287 nebo stránkám; (b) ochraně a obraně práv a majetku R:. L:. Federico Torre N. 1287 a (c) v naléhavých případech k zabezpečení osobní bezpečnosti uživatelů R:. L:. Federico Torre N. 1287 nebo veřejnosti.

Použití cookies

Web R:. L:. Federico Torre N. 1287 používá "cookies" za účelem personalizace. Cookie je malý textový soubor uložený na vašem harddisku webovým serverem prostřednictvím browseru. Cookies nemohou být využity ke spouštění programů nebo doručování virů na cílové počítače. Cookies jsou unikátně spojeny s vámi a mohou být přečteny pouze serverem z domény, z níž server příslušný cookie na váš disk uložil.

Hlavním účelem cookies je zajištění vašeho pohodlí a ušetření vašeho času. Účelem je oznámit webovému serveru, že jste se vrátili na specifickou stránku. Např. pokud si přizpůsobíte stránky R:. L:. Federico Torre N. 1287 nebo se zde registrujete k odběru služeb, cookie pomůže u portálu inicializovat tato specifická nastavení při Vaší příští návštěvě. To zjednodušuje proces zaznamenávání vašich osobních informací jako je adresa plátce, adresa doručení atd. Pokud se tedy vrátíte na stejný portál, informace, které jste před tím poskytli, jsou vyvolány, takže můžete jednoduše využívat vlastnosti R:. L:. Federico Torre N. 1287, které jste si dříve uživatelsky nastavili.

Máte možnost cookies povolit nebo zakázat. Většina webových browserů automaticky cookies akceptuje, ale většinou je možné změnit nastavení prohlížeče tak, aby cookies odmítal, pokud si to přejete. V případě, že cookies zakážete, můžete mít potíže s plným využitím interaktivních služeb R:. L:. Federico Torre N. 1287 nebo jiných stránek.

Bezpečnost vašich osobních informací

R:. L:. Federico Torre N. 1287 zabezpečuje vaše osobní informace proti neautorizovanému přístupu nebo vyzrazení. R:. L:. Federico Torre N. 1287 uchovává vaše osobní identifikační údaje na počítačovém serveru v bezpečném, kontrolovaném prostředí chráněném proti neautorizovanému přístupu, použití nebo vyzrazení. Pokud jsou osobní údaje (jako číslo kreditní karty) přenášeny na webové stránky, je přenos zabezpečen šifrováním jako je Secure Socket Layer (SSL) protokol.

Změny v tomto ustanovení

R:. L:. Federico Torre N. 1287 vítá vaše komentáře týkající se tohoto prohlášení o soukromí. Pokud si myslíte, že se R:. L:. Federico Torre N. 1287 nedrží tohoto prohlášení, prosím kontaktujte R:. L:. Federico Torre N. 1287 na adrese admin@127.0.0.1. Použijeme komerčně přijatelné řešení zajišťující okamžité zjištění a nápravu problému.


  
Copyright (c) G. Tolace   Podmínky používání  Prohlášení o soukromí
DotNetNuke® is copyright 2002-2021 by DotNetNuke Corporation